Welkom op deze duo yoga website van twee yogascholen.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Yoga_trikonasana_Rudy Vancoillie_ronde foto Yogahouding_boog_Philippe_Gits_ronde foto

YOGASCHOOL TRIKON

o.l.v. Rudy Vancoillie

Yogalessen in West-Vlaanderen

Yogaworkshops en Yogascholingen

Yogadocentenopleidingen

SCHOOL VOOR YOGA EN ESTHETIEK

o.l.v. Philippe Gits

Yogacursussen in Oost-Vlaanderen

Thema-yogadagen

Bijscholingen voor professionelen

In de kijker

Voordracht door Heinz Grill – spiritueel leraar en grondlegger van de nieuwe yogawil

‘Verschillende mogelijkheden om uitputting tegen te gaan’

Zaterdag 22 maart 2014, van 14u30 tot 16u30

klik hier voor meer info en inschrijvingen

‘Het is in onze tijd, die zeer sterk tot isolatie, tot verharding en algemeen tot spanningen en uitputtingvan het zenuwstelsel tendeert, gunstig wanneer de menselijke relaties vanuit het ik een waardige, bevorderlijke en esthetische positie innemen’
Uit een voordracht van Heinz Grill

  ~~~~~~~~~~~~~

 Algemene opzet van de diverse yoga-activiteiten op basis van de nieuwe yogawil

De diverse yogalessen betekenen heel algemeen een interessante leerschool voor het sociale leven.  De diverse yoga-oefeningen dienen algemeen om het bewustzijn met het denken, voelen en de wil beter te leren hanteren, te ordenen en te versterken. Verder is het ontplooiien en leren gebruiken van de eigen scheppende of vormende mogelijkheden in de oefeningen heel belangrijk. Op deze basis kan een zeer gezond, opbouwend en esthetisch bewegingsleven ontwikkeld worden.

Vanuit het idee van de nieuwe yogawil wordt er niet zozeer een bepaalde yogamethode of yogatechniek centraal geplaatst en toegepast, maar dienen de yoga-oefeningen veeleer als instrument voor het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden in de persoonlijkheid, het omzetten van diverse gedachten, het leren kennen van nieuwe samenhangen, en het verwerven van nieuwe inzichten en gewaarwordingen.

Het is bijvoorbeeld een groot verschil wanneer iemand enkel een bepaalde ademtechniek toepast om beter te ademen, concentratie te ontwikkelen en beter in de yoga-oefeningen te komen, of wanneer iemand ook een eigen bewustzijn en inzicht betreffende de ademhaling, de concentratie en het bewegingsleven ontwikkelt. En dan vanuit deze inzichten en gedachten omtrent de samenhangen een vrijer ademleven, concentratie en esthetisch bewegingsleven ontwikkelt. In het tweede geval wordt het individu veel sterker aangesproken en komt veelmeer in een eigen ontwikkeling.

Tijdens de lessen worden vooral de klassieke yoga-houdingen, die bekend zijn uit de hattha-yoga, beoefend. Ze worden echter zoals hierboven vermeld niet zozeer als een lichamelijke discipline om harmonie te ontwikkelen gedaan, maar veeleer als esthetische, bewustzijnsvormende en persoonlijkheidsontwikkelende oefeningen gepraktiseerd.