Voordracht: 23 februari in Eksaarde om 14h

Het karma van de kerk
De (na)werking van de kerk op mens en maatschappij
Welke toekomst heeft de kerk en heeft de mens op religieus gebied

Het licht in het bewustzijn
Tijdens de voordracht bekijken we enkele uitspringende aspecten van hoe de kerk in het verleden werkzaam was maar ook hoe ze vandaag de dag werkzaam zijn. Het is heel interssant om te zien hoe de katholieke kerk tot op de dag van vandaag haar uitwerking heeft op de mens als individu met haar bewustzijn maar ook op het ganse sociale gebeuren. Verder kunnen we ons ook een beeld vormen over het wezen van de mens, de mens die naast het fysisch lichaam ook een ziel en een geestelijke zijde bezit en hoe deze geestelijke zijde in de mens aangesterkt kan worden.

Voordracht bij de School voor in Eksaarde: 23 februari om 14h
Yoga en Esthetiek, Philippe Gits, Moervaartveer 2 te Eksaarde

Meer info en inschrijvingen bij de School voor Yoga en Esthetiek, Philippe Gits
Mail: info@yogaschool.be Tel.: 0473/41 68 41
Kostprijs: 12 euro

Dat de kerk een nalatenschap nagelaten heeft op onze maatschappij is overduidelijk. Tot op de dag van vandaag kan je in iedere stad, dorp tot ver in het platteland gebouwen zien die met de katholieke kerk in verbinding gebracht kunnen worden.

Toch is het interessant om eens dieper in te gaan om de houding die de kerk in het verleden ingenomen heeft, hoe hun houding in het verleden tot op de dag van vandaag  gevolgen heeft, hoe de kerk vandaag tewerk gaat en bovenal hoe de kerk met het geloof vandaag de dag omgaat.

De rijke geschiedenis van de kerk is duidelijk zichtbaar, denken we bijvoorbeeld aan de kerken. Maar niet alleen op het gebied van de architectuur, ook de landbouw, de kunst, het onderwijs, de (psychische) gezondheidszorg, enz. is dit het geval. Doch, als we wat dieper graven vinden we een minder mooie zijde van de kerk. De inquisitie en de heksenvervolgingen waren werkelijk een bloederige gesel hier in West-Europa. Deze donkere bladzijden van de kerk hebben een diepgaande invloed op de mensen uitgeoefend.

Een ander hot item dat met de kerk in verbinding gebracht kan worden is haar omgang met geld. De kerk is rijk, eigenlijk weet niemand hoe rijk de kerk is. Van enige transparante communicatie is helemaal geen sprake, ook in België wordt daarover in alle talen gezwegen. De bedragen die in België, in Duitsland en de VS circuleren zijn niet min en tarten elke verbeelding, dit ondanks de schandalen van de laatste jaren waardoor er toch financiële tegenslagen geweest zijn op het conto van de kerk.

Dit zijn maar enkele punten om te duiden dat de kerk haar plichten i.v.m. het religieuze aspect, om het heel eufemistisch te zeggen, op z’n minst niet altijd correct uitgevoerd heeft. Ze heeft in het verleden de bal duidelijk misgeslagen als het op haar kerntaak aankomt, het aanspreken en ondersteunen van de mens in haar zoektocht, begrip en aanvoelen van het religieuze aspect.

Afsluitend zullen we zeker ook een blik naar de toekomst werpen. Hoe kan de mens een toegang vinden wat het religieuze aspect aangaat en we kunnen eens nadenken hoe een kerk er eventueel wel zou kunnen uitzien.

 

 


Voordracht: zaterdag 30 maart 2019 om 14h

Transitie naar een nieuwe voedingscultuur

Het winst-georiënteerde handelen, het streven naar macht en het kwantitatieve denken kenmerken onze cultuur en dus ook onze voedingscultuur. Een nieuwe voedingscultuur zou niet alleen biologischer, ecologischer en meer organisch dienen te zijn maar zou volgens Peter Vandermeersch van Vegetarische Kookschool De Zonnekeuken ook vanuit andere gedachten, waarden en perspectieven dienen te vertrekken.

Maar hoe stellen we ons deze nieuwe voedingscultuur dan voor?  En waarin ligt dan net het nieuwe van deze cultuur? Wat dienen we te veranderen en te ontwikkelen om tot een nieuwe voedingscultuur te komen?

In deze voordracht wordt de voeding alsook de mens belicht vanuit een nieuw en verruimd gezichtspunt.

Naast de inhoudsstoffen zal hij de levenskrachten van een voedingsmiddel aan de hand van concrete voorbeelden en beeldvormende methoden bespreken. Deze levenskrachten zijn een interessant kwaliteitscriterium die we naast de inhoudsstoffen kunnen gebruiken.

Maar hij zal ook de mens vanuit een ruimer gezichtspunt belichten. Naast de fysieke voeding dient de mens ook gevoed te worden op zielsvlak of op het vlak van zijn bewustzijn en verder op geestelijk vlak. Volgens Peter Vandermeersch is het voor een toekomstige voedingscultuur dan ook belangrijk dat de mens niet alleen technisch of louter fysisch wordt bekeken maar als ook een wezen die zoekt naar ontwikkeling, verbinding en perspectief.

“Een transitie naar een nieuwe voedingscultuur zal pas echt duurzaam zijn wanneer de uiterlijke verandering gedragen wordt door een innerlijke transitie” 
Peter Vandermeersch

Voordracht bij de School voor in Eksaarde: 30 maart om 14h
Yoga en Esthetiek, Philippe Gits, Moervaartveer 2 te Eksaarde

Meer info en inschrijvingen voor deze voordracht bij De Zonnekeuken, Peter Vandermeersch
Mail: info@dezonnekeuken.be Tel.: 050/54 80 67
Kostprijs: 12 euro