Het karma van de kerk
De (na)werking van de kerk op mens en maatschappij
Welke toekomst heeft de kerk en heeft de mens op religieus gebied

Het licht in het bewustzijn
Tijdens de voordracht bekijken we enkele uitspringende aspecten van hoe de kerk in het verleden werkzaam was maar ook hoe ze vandaag de dag werkzaam zijn. Het is heel interssant om te zien hoe de katholieke kerk tot op de dag van vandaag haar uitwerking heeft op de mens als individu met haar bewustzijn maar ook op het ganse sociale gebeuren. Verder kunnen we ons ook een beeld vormen over het wezen van de mens, de mens die naast het fysisch lichaam ook een ziel en een geestelijke zijde bezit en hoe deze geestelijke zijde in de mens aangesterkt kan worden.

Voordracht bij de School voor in Eksaarde: 23 februari
Yoga en Esthetiek, Philippe Gits, Moervaartveer 2 te Eksaarde

Voordracht in Sint-Lievens-Esse: voorziene datum maart/april
De Kollebloem, Doornstraat 30, te Sint-Lievens-Esse

Meer info en inschrijvingen bij de School voor Yoga en Esthetiek, Philippe Gits
Mail: info@yogaschool.be Tel.: 0473/41 68 41
Kostprijs: 12 euro

Dat de kerk een nalatenschap nagelaten heeft op onze maatschappij is overduidelijk. Tot op de dag van vandaag kan je in iedere stad, dorp tot ver in het platteland gebouwen zien die met de katholieke kerk in verbinding gebracht kunnen worden.

Toch is het interessant om eens dieper in te gaan om de houding die de kerk in het verleden ingenomen heeft, hoe hun houding in het verleden tot op de dag van vandaag  gevolgen heeft, hoe de kerk vandaag tewerk gaat en bovenal hoe de kerk met het geloof vandaag de dag omgaat.

De rijke geschiedenis van de kerk is duidelijk zichtbaar, denken we bijvoorbeeld aan de kerken. Maar niet alleen op het gebied van de architectuur, ook de landbouw, de kunst, het onderwijs, de (psychische) gezondheidszorg, enz. is dit het geval. Doch, als we wat dieper graven vinden we een minder mooie zijde van de kerk. De inquisitie en de heksenvervolgingen waren werkelijk een bloederige gesel hier in West-Europa. Deze donkere bladzijden van de kerk hebben een diepgaande invloed op de mensen uitgeoefend.

Een ander hot item dat met de kerk in verbinding gebracht kan worden is haar omgang met geld. De kerk is rijk, eigenlijk weet niemand hoe rijk de kerk is. Van enige transparante communicatie is helemaal geen sprake, ook in België wordt daarover in alle talen gezwegen. De bedragen die in België, in Duitsland en de VS circuleren zijn niet min en tarten elke verbeelding, dit ondanks de schandalen van de laatste jaren waardoor er toch financiële tegenslagen geweest zijn op het conto van de kerk.

Dit zijn maar enkele punten om te duiden dat de kerk haar plichten i.v.m. het religieuze aspect, om het heel eufemistisch te zeggen, op z’n minst niet altijd correct uitgevoerd heeft. Ze heeft in het verleden de bal duidelijk misgeslagen als het op haar kerntaak aankomt, het aanspreken en ondersteunen van de mens in haar zoektocht, begrip en aanvoelen van het religieuze aspect.

Afsluitend zullen we zeker ook een blik naar de toekomst werpen. Hoe kan de mens een toegang vinden wat het religieuze aspect aangaat en we kunnen eens nadenken hoe een kerk er eventueel wel zou kunnen uitzien.