Opleiding yogaleraar

Zelf-wording en sociale integratie

 

Nieuwe opleiding start voorjaar 2020! Meld je aan bij interesse, beperkt aantal deelnemers.

In februari 2020 start er bij de ‘School voor Yoga en Esthetiek’ in Eksaarde een opleiding voor yogaleraar. Deze opleiding wordt ingedeeld in afzonderlijk te volgen modules en duurt drie jaar. Na de opleiding kan je zelfstandig yogalessen geven.

De opleiding omvat o.a. het aanleren van de technische aspecten van de yogaoefeningen, enkele belangrijke begrippen uit het Sanskriet, diverse pedagogische invalshoeken en natuurlijk ook de gebruikte methodiek. Je leert bij een opleiding voor yogaleraar vanzelfsprekend veel esthetische yogaoefeningen beter kennen en vooral hoe ze te corrigeren.

Daarnaast is er bij de opleiding een centrale rol weggelegd voor de sociale betekenis van de yoga en haar heel veelzijdige, rijke en bovenal opbouwende inhouden. Niet alleen bekijken we heel grondig hoe je totaal nieuwe mogelijkheden in jezelf kan ontwikkelen om jezelf te overstijgen en zo de ‘mens-wording’ bewust zelf aan te gaan. We bekijken bovenal hoe deze ‘mens-wording’ een bewuste ontwikkeling is. Dit ontwikkelingsproces gebeurt doordat je dit wenst en is een eigen keuze, maar tegelijk gebeurt dit in een sociale context. De ‘zelf-ontwikkeling’ mag/kan nooit een egocentrische ontwikkeling zijn die eenzijdig bij jezelf blijft stilstaan. De opleiding biedt hierover meer duidelijkheid.

De yoga die hier aangeboden wordt, heeft haar ontstaan in hoofdzaak te danken aan het gedachtengoed van Heinz Grill. Deze yoga heet de ‘Nieuwe yoga-wil’ of ook wel het ‘Nieuwe yoga-voelen’ genoemd. Deze nieuwe yoga-wil heeft haar prille ontstaan te danken aan moedige wegbereiders zoals o.a. Goethe en Rudolf Steiner. Tijdens deze opleiding richten we onze interesse naar meer dan enkele basisbegrippen van de antroposofie van Rudolf Steiner en zeker ook naar wat inspirerende personen uit het Oosten ons over de yoga zeggen zoals Sivananda en Yogananda.

Deze uitermate inspirerende personen benaderen de inhouden vanuit een klare, concrete gedachte, vanuit een zogenaamd inspiratieve zienswijze. De bedoeling van deze opleiding is dat je eerst en vooral deze inhouden leert kennen, leert ervaren en in jezelf praktisch leert om te zetten en dan na verloop van tijd ook heel klaar en duidelijk volledig zelfstandig kan verder onderrichten.

Wat heel duidelijk aan bod komt is de studie van de sociale betekenis die iedere oefening representeert. Er wordt bij de opleiding vooral waarde gehecht aan het feit dat je de betekenis van de afzonderlijke asana’s leert kennen, leert ervaren en zelfs in het leven leert om te zetten. Ook de sociale betekenis van de oefeningen komt zeker ruimschoots aan bod.

Het is de bedoeling dat je de inhouden bestudeert om zo een persoonlijkheid te ontwikkelen en deze inhouden op een zelfgekozen wijze in het leven, in je werk, bij je familie,… verder kan integreren. Zo kan je een zelf-ontwikkeling ook zien als een sociale ontwikkeling.

Een korte opsomming van enkele thema’s die bij de opleiding aan bod zullen komen:
– diverse pedagogische invalshoeken van het lesgeven
– basiskennis psychische en fysische pathologieën
– aanleren yogaoefeningen en bijsturen van
– sociale betekenis van de oefeningen
– sociale betekenis van de inhouden van de yoga
– studie van de antroposofie, de driegeleding van denken, voelen en willen
– studie van de vier etherkrachten (warmte-, licht-, water- en levensether)
– de geestelijke aspecten van de mens
– verschil tussen religie en yoga (studie van enkele religies)
-…

Ook mensen die reeds ergens anders een opleiding gevolgd hebben, kunnen bij deze opleiding een of meerdere modules meevolgen. Deze samenwerking kan heel verrijkend zijn voor beide partijen.

Voor wie

We kunnen deze opleiding indelen voor twee duidelijke doelgroepen

Als je zelf yogalessen wenst te geven volg je alle modules en ben je een volwaardige lesgever
Als je reeds yogaleraar bent maar toch nieuwe verdiepingsmogelijkheden opzoekt
De opleiding is bedoelt voor wie werkelijk op zoek is om een inhoud in zijn leven naar binnen te brengen maar dan niet alleen vanuit een puur wetenschappelijke inhoud maar ook vanuit een inhoud die het wetenschappelijke overstijgt
Voor wie werkzaam is in de zorgsector: verplegend personeel, kinesisten, dokters, therapeuten, psychologen,…
Leraars, docenten, zelfstandige leraars om o.a. nieuwe pedagogische uitdagingen aan te leren
Ook als administratief werkzaam bent kan deze opleiding een uitdaging zijn om jezelf te verrijken met nieuwe perspectieven
Managers, leidinggevenden,… betere leidinggevende kwaliteiten, meer empathie ontwikkelen
Personen die een zelfkracht willen ontdekken en zichzelf verder wenst te ontplooien

Doel

Al wie actiever in het leven wenst te staan
Al wie het bewustzijn heel actief wenst te gebruiken en zodoende aan een zogenaamde ‘zelf-ontwikkeling’ wensen te doen
De opleiding biedt de mogelijkheid om jezelf in een bewuste en zelf-bewust gekozen wijze te ontplooien
Zelf op zoek gaan naar de diepere waarheden die in het leven, in de natuur en ook in jezelf verborgen liggen
Een heel belangrijk doel dat we zeker verder wensen te ontcijferen en zelf wensen te ontwikkelen is hoe deze eigen ontwikkeling nu omgezet kan worden in een sociale context en hoe dit begrepen dient te worden

Doel van deze opleiding is natuurlijk om yogaleraar te worden en om te leren les geven
Kom je naar deze opleiding om geen lesgever te worden dan volg je één of meerdere modules, dan kan je later nog wel zien of je al dan niet lesgever wenst te worden

Praktische uitwerking in modules

De opleiding wordt in meerdere aparte modules gegeven. Deze modules van telkens vijf maanden zijn dus hapbaar. De modules zijn afzonderlijk te volgen. Wanneer je alle modules volgt, dan ben je een opgeleide yogaleraar.
De ganse opleiding duurt alles samen drie jaar. Per jaar worden er twee modules aangeboden. Dit betekent dus alles samen zes modules.

Voor de kostprijs gelde volgende indicaties:

Per module: 525,00/625,00 euro
Per jaar/twee modules: 1.000,00/1.150,00 euro
Drie jaar: 2.850,00/3.300,00

Er is een minimum en een maximum grens waartussen je kan betalen afhankelijk van je financiële draagkracht. Je kan per maand of per les betalen of alles in één keer. Bij onduidelijkheden of onzekerheden kan je mij daarover aanspreken.

 

1ste jaar: Basis

Module 1: Yoga en mensbeeld
– de basis yogahoudingen
– mensbeeld vanuit de yoga/geesteswetenschap en sociale betekenis
– versus huidig meer wetenschappelijk mensbeeld

Module 2: Mensbeeld, etherkrachten en lichaam
– verder uitwerken basis mensbeeld
– de etherkrachten betekenis en hun sociale betekenis
– de driedelige versus de vierdelige mens

2de jaar: Religie, yoga en ziektebeelden

Module 3: Religies, de nieuwe yoga-wil
– de vijf basisreligies versus de yoga (1 dag)
– de nieuwe yoga-wil, het nieuwe yoga-voelen versus oude yoga (2 dagen)
– filosofie (2 dagen)

Module 4: Hoofdorganen, ziektebeelden
– de vier hoofdorganen, de wervelkolom (4 dagen)
– ziektebeelden en yoga
– enkele lichamelijke en psychische ziektes (2 dagen)

3de jaar: Verdieping, pedagogie, correcties

Module 5: Het lesgeven/pedagogie
– diverse pedagogische invalshoeken vanuit de yoga
– gevorderde oefeningen
– de tegenwerkende krachten en hun werking in het sociale leven

Module 6: Verdieping en sociale integratie
– algemene en gevorderde correcties
– verdieping in de sociale betekenis van de yoga
– de tegenwerkende krachten, verdieping

 

 

In december 2019 en/of januari 2020 is er een extra kennismakingsnamiddag

over de opleiding die in februari 2020 van start gaat.