Zaterdag 2 februari 2019 van 14h tot 17h30 te Eksaarde

Basis seminarie
Aanleren basisoefeningen yoga
het ontwikkelen van een eigen stabiel en verbindend centrum

Dit seminarie is voor iedereen toegankelijk. Tijdens dit seminarie leren we meerdere basisoefeningen en enkele basisgedachten van de yoga kennen. Vooral het concept over het vinden van een eigen centrum, een gunstig, opbouwend zelf-gevoel zonder dat je je moet afschermen van de omgeving.

Vragen die behandeld worden als: moeten we ons afschermen van de buitenwereld, is het de bedoeling dat je je afschermt van de omgeving, hoe kunnen we ons centrum vinden, hoe op een gunstige wijze met de omgeving in verbinding komen.

Het vinden van een gunstig midden of zelfgevoel is belangrijk. Zonder dit centrum vind je moeilijk een richting in het leven en dien je steeds op één of andere wijze te compenseren of ontstaan er ziektes. Het doel is niet om zich af te sluiten van de anderen, van de omgeving maar om in een gunstig warm en toch verbindend midden te komen.

Van 14h tot 17h30 met een pauze tussenin

Prijs: 35,00 euro – ter plaatse te betalen of per overschrijving op rekening: BE62 0682 1415 0361 met vermelding van ‘Seminarie 24 november 2018’

Inschrijven bij Philippe Gits: info@yogaschool.be – 0473/41 68 41

Plaats: Moervaartveer 2 te Eksaarde

 

zaterdag 23 maart 2019 van 14h tot 17h30 te Eksaarde
Yoga – Kom naar de yogalessen als je jezelf wenst te versterken
Loslaten en nieuw beginnen
Het vijfde chakra en hoe jezelf te bevrijden van je karma

Tijdens dit seminarie onderzoeken we enkele inhouden die met het vijfde chakra in verbinding staan. Interessante thema’s genoeg die we eens centraal kunnen plaatsen want het vijfde chakra staat voor loslaten en nieuw begin, het beschouwende aspect en tegelijk het creatieve aspect van het denken, het ontwikkelen van lichtkracht of lichtether in het bewustzijn maar staat bovenal voor een heel concreet, logisch, gestuurd denken.

Een ander thema dat we aan de hand van vele oefeningen bekijken is de ademhaling. Door de adem te beschouwen en tegelijk ook vrij toe te laten merk je al heel snel dat de kwaliteit van de oefeningen helemaal anders wordt en dat je bewustzijn veel lichter wordt, het denken wordt klaarder, concreter, rustiger maar toch beter hanteerbaar. Je voelt je lichter, er ontstaat meer hoop en vertrouwen in je gevoelsleven

Prijs: 35,00 euro – ter plaatse te betalen of per overschrijving op rekening: BE62 0682 1415 0361 met vermelding van ‘Seminarie 8 december 2018’

Inschrijven bij Philippe Gits: info@yogaschool.be – 0473/41 68 41

Plaats: Moervaartveer 2 te Eksaarde