Zondag 25 februari 2018 van 9h30 tot 12h

Extra yogales  

Tijdens deze voormiddag nemen we ons de tijd om heel veel oefeningen te vormen waarbij we enkele oefeningen beter en intensiever uitvoeren. Zo leren we de betekenis van de oefening beter begrijpen en ervaren. We nemen tijdens de voormiddag de tijd om gemeenschappelijk een thema te kiezen en uit te werken.

Voor iedereen toegankelijk!

Prijs: 18,00 euro – ter plaatse te betalen of per overschrijving op rekening: BE62 0682 1415 0361 met vermelding van ‘extra yogales, 10/12’
Inschrijven bij Philippe Gits: info@yogaschool.be – 0473/41 68 41

Seminarie voorjaar 2018 

Het vinden van een stevig en versterkend midden

Beweging en zelf-ontwikkeling

Iedereen merkt de toename aan druk en ervaart hoe ons leven steeds hectischer wordt. We krijgen steeds meer en sneller indrukken te verwerken. Dit uit zich niet alleen nefast in ons werkveld maar ook bij onze hobby’s, onze relaties, bij de partner, de kinderen,…. Om alles nog meer onder controle te houden compenseren we dit door perfect te willen zijn en gaan onszelf zo helaas nog meer onder druk zetten.

In dit seminarie bekijken we hoe we opbouwend vanuit een sterk midden onze eigen mogelijkheden kunnen ontplooien. Een klaar overzicht kunnen bewaren. We werken inhoudelijk en via praktische yogaoefeningen.

Centraal bij deze oefenwijze staat hoe je, jezelf bewust in relatie brengt met de oefeningen zodat je leert aanvoelen hoe je volgens je eigen mogelijkheden kan oefenen.

Enkele kleine inzichten vanuit het standpunt van deze ‘Nieuwe yogawil’ brengt ook een lichamelijke opbouw met zich mee doordat bijv. de wervelkolom sterker en stabieler wordt.

Niet het geïsoleerd raken in eenzaamheid maar het komen tot een mooie en meer geordende verbinding met jezelf en met de omgeving zoals werkrelaties, partner,… staat voorop.

Het telkens opnieuw “zelf actief” vormgeven van de oefeningen vanuit klare voorstellingen versterkt het eigen centrum en zorgt voor een gezond en vooruitstrevend zelf-gevoel.

Praktisch:
Datum: 10 maart 2018 van 14 u tot 17u30
Plaats: Hoe Dieseghem, Wouter Volcaertstraat 44, 2640 Mortsel
Prijs: 10,00 euro
Gelieve zelf een matje mee te brengen.
Geen voorkennis vereist, dit seminarie is voor iedereen toegankelijk!
Comfortabele kledij waarin je goed kan bewegen is wenselijk
Begeleiding: Philippe Gits en Carina Van Espen
Inschrijven zie link http://tickets.mortsel.be/ProgrammaDetail.aspx?id=5987, ga helemaal naar onder de pagina om in te schrijven.