Seminaries zomer

 Volledig herwerkte versie!

Bij interesse, lees dan onze planning door en aarzel niet om in te schrijven.
Alle seminaries gaan door in de nieuwe yogaruimte te Eksaarde!

 

Alle seminaries gaan door in de Moervaartveer 2 te Eksaarde
Ter plaatse te betalen of per overschrijving op rekening: BE62 0682 1415 0361
Meer info en inschrijven bij Philippe Gits: info@yogaschool.be – 0473/41 68 41

Week 1: Zomerse yoga

Woensdag 5, donderdag 6, vrijdag 7 juli telkens van 14h tot 18h.

Esthetische en evenwichtige bewegingen om de zomer goed te beginnen

Ontspannen van het zenuwstelsel door een gezonde combinatie van beweging en rust

Tijdens deze ongecompliceerde yoganamiddagen maken we iedere namiddag heel diverse yogaoefeningen. Het wordt een combinatie van rustige, kalme oefeningen met intensievere bewegingen. Deze gezonde combinatie van rustigere en actievere oefeningen heeft een gunstige en regeneratieve uitwerking op het zenuwstelsel.

Tijdens deze namiddagen leren we enkele basisoefeningen en vooral hoe we deze oefeningen dienen uit te voeren. Welke werkwijze of welke methodiek ligt er aan de basis en welk belang heeft een gezond waarnemen en klaar voorstellingsvermogen nu op het zenuwstelsel.

De echte basis voor een goede regeneratie van het zenuwstelsel lijkt toch vooral de eigen interesse voor de oefeningen. Hoe meer je aanvoelt dat je zelf de oefeningen dient te vormen en dit vormend proces zich volgens de eigen mogelijkheden kan ontwikkelen onafhankelijk van de eigen stramheid of beweeglijkheid hoe minder spanningen er in het zenuwstelsel opgenomen worden. Er ontwikkelt zich een gunstige regeneratie in het zenuwstelsel en een eerste gevoel van vrijheid.

Iedereen is hier welkom bij deze oefeningen. Er is helemaal geen voorkennis vereist!

Inschrijven per dag is mogelijk!
Kostprijs: 40,00 euro/dag of 115,00 euro/drie dagen

 

Week 2: Versterken van de persoonlijkheid en haar praktische omzetting in het dagelijkse leven
samen met Peter Vandermeersch van de Zonnekeuken

Persoonlijkheidsontwikkeling en sociale integratie
d.m.v. beweging en voeding. Warmte, openheid en het vinden van een eigen stabiel centrum

Dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13 van 14h00 tot 17h30

en vrijdag 14 juli van 9h30 tot 16h30

 

Deel 1: Philippe Gits – dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 juli van 14h tot 17h30

 

kameel arm yogaOntwikkelen van stabiliteit en hoe dit in verbinding te brengen met de omgeving.

Tijdens deze dagen bekijken we hoe de bewegingen in verbinding staan met de persoonlijkheid. De yogaoefeningen bieden een mooie gelegenheid om niet alleen het lichaam te versterken en te stabiliseren. De vele esthetische bewegingen versterken ook de persoonlijkheid en zorgen voor een warme persoonlijkheid. Een warme persoonlijkheid is tegelijk open en wel degelijk gecentraliseerd.

Wat is nu eigenlijk een persoonlijkheid en wat heeft deze nu met de warmte te doen. Is een persoonlijkheid nu iets dat je alleen kan ontwikkelen, welke is nu de verhouding van de persoonlijkheid en de omgeving? Dit zijn enkele vragen die we hier tijdens deze yogaoefeningen wensen te bekijken.

Tijdens deze yogadagen is het niet direct de bedoeling om heel veel kennis te verzamelen maar vooral om een gevoel te ontwikkelen over wat een persoonlijkheid kan betekenen en hoe we nu zelf ook aan de slag kunnen gaan om deze verder te ontwikkelen.

Centraal staat hier toch een inhoud, een zelf-gevormde voorstelling waardoor je leert ervaren hoe een centrum, een authentisch zelf-waardegevoel tot stand komt.

Dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 van 14h tot 17h30

 

Deel 2: Peter Vandermeersch – vrijdag 14 juli van 9h30 tot 16h30

 

– Welke soorten warmte kunnen we onderscheiden bij de mens?
– Hoe werkt de stofwisselingswarmte en de warmte vanuit het bewustzijn?
– Hoe ontwikkelen zich deze verschillende soorten warmte bij de mens?
– Wat is de rol van voeding bij het ontwikkelen van warmte?
– Welke voedingsmiddelen zijn warmte-vormend?
– Hoe ontwikkelen we een warmte vanuit het bewustzijn?
– Wat is het onderscheid tussen werken “op” het bewustzijn en werken  “met“ het bewustzijn in relatie tot “warmte”?
– Hoe staat de warmte-ontwikkeling in relatie tot de ontwikkeling van het hart of  het  ik?

TestHet is mogelijk om ook enkel voor de yoga driedaagse bij Philippe Gits in te schrijven of enkel voor een themadag omtrent voeding en warmte bij Peter Vandermeersch.

Dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13 juli van 14h tot 17h30  en/of vrijdag 14 juli van 9h30 tot 17h30

Kostprijs yoga-driedaagse: 105,00 euro
Kostprijs themales/kookles met inbegrip van een vegetarische maaltijd: 95,00 euro
Volg je alles: 195,00 euro

 

Week 3: Vermoeidheid, CVS, uitputting

Yoga en versterkende bewegingen

Woensdag 16, donderdag 17, vrijdag 18 augustus van 14h tot 17h00

Bij uitputting of CVS zijn er toch enkele zaken die je dient te weten om de oefeningen te begrijpen en aan te vatten. Het is zeker mogelijk om de oefeningen uit te voeren.

Tijdens deze drie namiddagen leer je op een heel rustige wijze enkele oefeningen kennen zodat je ze thuis kan uitvoeren.

Verder ook een combinatie van beweging en rustmomenten. De oefeningen worden op een klare, concrete wijze aangebracht.

Als het teveel wordt kan je gerust een pauzemoment inlassen. Hier is er helemaal geen druk om te moeten presteren of om een bepaald niveau te moeten bereiken. Het leren kennen en het zelf leren gebruiken van de eigen mogelijkheden en het leren vinden en ervaren dat je zelf nog mogelijkheden hebt zijn hier belangrijk!

Ook wie niet getroffen is door CVS maar interesse heeft in het thema is hier zeker welkom.

Inschrijven per dag is mogelijk!

Kostprijs: 30,00 euro/dag of 85,00 euro/drie dagen

 test

Week 4: Yoga voor gevorderden

De mens is een kosmisch wezen dat zich op aarde ontwikkelt

Dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 van 14h tot 17h30

yoga duif positie

Intensieve yoga-driedaagse

Bij deze intensieve vierdaagse gaan we heel veel oefeningen uitvoeren en natuurlijk kijken we ook naar enkele gevorderde oefeningen. Verder gaan we ook enkele (basis)oefeningen wat langer uitvoeren om zo onze veerkracht te versterken.

Het aangaan van gevorderde oefeningen dient niet eenzijdig om ons lichaam te trainen en van daaruit een beter standpunt in het leven te ontwikkelen. Het aangaan van gevorderde oefeningen betekent eigenlijk dat we nieuwe stappen willen zetten om ons bewustzijn, ons denken, ons voelen (empathie) maar zeker ook onze wilskracht willen trainen om zo nieuwe stappen in onze persoonlijkheid te zetten.

Gevorderde oefeningen vereisen vooral meer inzicht in de oefeningen en daarmee ook meer inzicht in het bewustzijn en zo krijgt de persoonlijkheid nieuwe mogelijkheden om zich te verruimen.

Opnieuw dient de driedeling als basis om de oefeningen te vormen. De driedelige mens, met het denken, het voelen en de wilskracht, beter te leren kennen om vanuit deze inhoud en ervaringen de bewegingen te zelfstandig te vormen.

Hoewel je voor deze lessen niet extra lenig hoeft te zijn is enige voorkennis hier toch wenselijk. Interesse in de oefeningen is hier eigenlijk de enige belangrijke voorwaarde.

Inschrijven per dag is mogelijk!
Kostprijs: 35 euro/dag of 95,00 euro/drie dagen