Seminaries zomer 2019

Zomerse yoga

Versterking en ontspanning

Maandag 1, dinsdag 2, woensdag 3 juli van 9h30 tot 17h

Tijdens deze ongecompliceerde yoganamiddagen bespreken we iedere dag een thema en bouwen we dit thema gedurende de drie dagen zo op dat het thema ook in het gevoelsleven bemerkbaar wordt en ook langzaam door het lichaam omgezet kan worden.

Het wordt een combinatie van rustige, kalme oefeningen met intensievere bewegingen. Je leert enkele basisoefeningen, en vooral ook welke methodiek er aan de basis ligt zodat je thuis ook enkele oefeningen kan uitvoeren.

Gezonde en evenwichtige bewegingen (rustige gecombineerd met dynamische en intensievere) helpen ons om de vele (on)bewuste spanningen die bij ieder van ons aanwezig zijn te leren kennen en om deze langzaam te overwinnen. De oefeningen zijn steeds opnieuw niet eenzijdig lichamelijk noch eenzijdig mentaal. Het is een mooie combinatie van lichamelijke bewegingen en mentale activiteit of het vormen van klare en concrete voorstellingen.

Je leert dus vooral door op een zelf-actieve wijze lichamelijke houding (asana’s genoemd) te beoefenen met de spanningen om te gaan. Je merkt al snel dat deze natuurlijke en harmonische bewegingen je versterken en je zo in een opbouw of versterking brengen.

Iedereen is hier welkom bij deze oefeningen.Er is helemaal geen voorkennis vereist! Inschrijven per dag is mogelijk!

Kostprijs: 95,00 euro/dag of 270,00 euro/drie dagen

Versterken van de persoonlijkheid, versterken van de levenskrachten
d.m.v. beweging, voeding en natuur

 

Maandag 15, dinsdag 16, woensdag 17 juli van 9h30 tot 18h00

optioneel  Donderdag 18 en vrijdag 19 juli van 9h30 tot 18h

Tijdens de eerste drie dagen, van maandag 15 t.e.m. woensdag 17 juli leer je enkele basisgedachten kennen. Voeding is meer dan enkel het opnemen van inhoud stoffen en de veelzijdige bewegingen zijn veel meer dan louter ontspanning.

Door zich drie dagen inhoudelijk ritmisch uiteen te zetten met yoga en voeding ontstaat er een gunstige ontwikkeling van de individualiteit, je merkt al snel een fysische opbouw, een grotere veerkracht in je persoonlijkheid en een heel natuurlijke aansterking van de levenskrachten.

Centraal staat hier het bewust aanspreken van je bewustzijn d.m.v. inhouden en beweging. Datgene wat we aan inhoud leren kennen wordt evenwel direct praktisch omgezet in de yoga- als kooklessen. Enkel zo kan er een nieuwe en opbouwende impuls in de persoonlijkheid en in de levenskrachten opgewekt worden

De voormiddag met het voedingsgedeelte gaat door in Het Uilenbosch, Eksaardsedam 42 te Eksaarde

De namiddag met het yogagedeelte gaat door in de School voor Yoga en Esthetiek, Moervaartveer 2 te Eksaarde

We kunnen na de maaltijd deze afstand te voet afleggen, wandeltijd is zo’n 30 minuutjes.

Lesgevers:
Philippe Gits van De School voor Yoga en Esthetiek – biedt de yogalessen aan
Peter Vandermeersch van De Zonnekeuken – neemt het deel over voeding op zich

Inschrijven voor deze eerste drie dagen kan enkel met volgende link bij de CM:  http://www.cm.be/agenda/activity-page.jsp?activityId=tcm%3A395-207629.

 

Donderdag en vrijdag zijn optioneel.

Tijdens deze twee optionele dagen wordt het thema van de opbouw van de persoonlijkheid en de levenskrachten verder behandeld. ‘s Morgens beginnen we een yogales en kan het thema verder uitgewerkt worden. Over de middag kan indien gewenst in de ‘Bistro De Bascuul’ een middagmaal genuttigd worden en maken we tijdens de namiddag afhankelijk van het weer en interesse een fietstocht of een kajaktocht in de Moervaart.

 

Meer info over de prijs volgt nog.

Versterken van de levenskrachten bij vermoeidheid en uitputting

Donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24  augustus 2019 van 9h30 tot 12h30

Vanuit het standpunt van de yoga zijn er zeker enkele zaken waarmee je best rekening kan houden bij uitputting als je yogaoefeningen wenst uit te voeren. Al naargelang hoe diep de vermoeidheid in het lichaam naar binnen gedrongen is kan het enigszins duren vooraleer je een versterking bemerkt.

Tijdens deze drie voormiddagen leer je op een heel rustige wijze enkele oefeningen kennen en vooral hoe je er zelf mee dient om te gaan. Zo kan je thuis zeker en vast ook enkele oefeningen uitvoeren om zo langzaam aan in een versterking te komen.

Je mag hier niet met de verwachting komen om direct de vermoeidheden te overwinnen. Verder ook een combinatie van beweging en rustmomenten. De oefeningen worden op een klare, concrete wijze aangebracht.

Als het teveel wordt kan je gerust een pauzemoment inlassen. Hier is er helemaal geen druk om te moeten presteren of om een bepaald niveau te moeten bereiken. Het leren kennen en het zelf leren gebruiken van de eigen mogelijkheden en het leren vinden en ervaren dat je zelf nog mogelijkheden hebt zijn hier belangrijk!

Ook wie niet getroffen is door uitputting maar interesse heeft in het thema is hier zeker welkom.

Iedereen is hier welkom bij deze oefeningen.Er is helemaal geen voorkennis vereist! Inschrijven per dag is mogelijk!

Kostprijs: 30,00 euro/dag of 80,00 euro/drie dagen

Versterk jezelf met voeding en yoga

Maandag 20, dinsdag 21, woensdag 22 augustus 2018 van 10h tot 16h

Want gezonde voeding is meer dan vetten, eiwitten, vitaminen, mineralen, ezn. en yoga is meer dan ontspanning. Beiden dienen de opbouw van levenskrachten.

We bekijken hoe we kunnen omgaan met voeding en beweging en passen dit praktisch toe via maaltijden en yoga-oefeningen.

Een groter bewustzijn van voeding en yoga geeft versterkende, nieuwe en opbouwende impulsen in de persoonlijke ontwikkeling en algemene gezondheid.

Praktische informatie en inschrijvingen
Dit seminarie wordt georganiseerd door Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw. Meer inlichtingen en inschrijvingen zie: Vormingplus Vlad

Plaats: Vloesberg – Motte, Motte 21, 7880 Vloesberg