Seminaries zomer 2018

Alle seminaries gaan door in de mooie yogaruimte te Eksaarde!

Ter plaatse te betalen of per overschrijving op rekening: BE62 0682 1415 0361.
Meer info en inschrijven bij Philippe Gits: info@yogaschool.be – 0473/41 68 41.

Zomerse yoga

Versterking en ontspanning

Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 juli van 14h tot 17h

Tijdens deze ongecompliceerde yoganamiddagen maken we iedere namiddag diverse esthetische bewegingen. Het wordt een combinatie van rustige, kalme oefeningen met intensievere bewegingen.

Je leert enkele basisoefeningen, en vooral ook welke methodiek er aan de basis ligt zodat je thuis ook enkele oefeningen kan uitvoeren.

Gezonde en evenwichtige bewegingen (rustige gecombineerd met dynamische en intensievere) helpen ons om de vele (on)bewuste spanningen die bij ieder van ons aanwezig zijn te leren kennen en om deze langzaam te overwinnen. De oefeningen zijn steeds opnieuw niet eenzijdig lichamelijk noch eenzijdig mentaal. Het is een mooie combinatie van lichamelijke bewegingen en mentale activiteit of het vormen van klare en concrete voorstellingen.

Je leert dus vooral door op een zelf-actieve wijze lichamelijke houding (asana’s genoemd) te beoefenen met de spanningen om te gaan. Je merkt al snel dat deze natuurlijke en harmonische bewegingen je versterken en je zo in een opbouw of versterking brengen.

Iedereen is hier welkom bij deze oefeningen.Er is helemaal geen voorkennis vereist! Inschrijven per dag is mogelijk!

Kostprijs: 35,00 euro/dag of 90,00 euro/drie dagen

Versterken van de energieën of de levenskrachten

Woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 juli 2018 van 9h30 tot 17h00

Door op een correcte wijze met de oefeningen om te gaan kan je je levenskrachten of de energieën (dit wordt ook prana genoemd) versterken.

Het is belangrijk dat je niet de oude levenskrachten, de restanten van levenskrachten die nog aanwezig zijn in het lichaam activeert. Het lijkt mij belangrijk dat je inzichten krijgt om volledig nieuwe levenskrachten te ontwikkelen. Deze nieuwe levenskrachten helpen je dan verder in het leven stappen met een grotere klaarheid en kracht en zorgen ervoor dat je jezelf niet uitput.

Deze nieuwe levenskrachten kan je maar echt ontwikkelen als je werkelijk op een nieuwe en klare wijze de oefeningen benadert;

Tijdens dit seminarie krijg je heel veel praktische tips waar je op kan letten zodat de levenskrachten opgebouwd en versterkt worden.

Iedereen is hier welkom! Het valt aan te bevelen om de drie dagen te volgen maar inschrijven per dag is mogelijk!

Kostprijs: 95,00 euro/dag of 250,00 euro/drie dagen/drie dagen

Versterken bij grote vermoeidheid en grote uitputting

Maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 augustus 2018 van 14h30 tot 17h00

Vanuit het standpunt van de yoga zijn er zeker enkele zaken waarmee je best rekening kan houden bij uitputting of CVS als je yogaoefeningen wenst uit te voeren. Al naargelang hoe diep de vermoeidheid in het lichaam naar binnen gedrongen is kan het enigszins duren vooraleer je een versterking bemerkt.

Tijdens deze drie namiddagen leer je op een heel rustige wijze enkele oefeningen kennen en vooral hoe je er zelf mee dient om te gaan. Zo kan je thuis zeker en vast ook enkele oefeningen uitvoeren om zo langzaam aan in een versterking te komen.

Je mag hier niet met de verwachting komen om direct de vermoeidheden te overwinnen. Verder ook een combinatie van beweging en rustmomenten. De oefeningen worden op een klare, concrete wijze aangebracht.

Als het teveel wordt kan je gerust een pauzemoment inlassen. Hier is er helemaal geen druk om te moeten presteren of om een bepaald niveau te moeten bereiken. Het leren kennen en het zelf leren gebruiken van de eigen mogelijkheden en het leren vinden en ervaren dat je zelf nog mogelijkheden hebt zijn hier belangrijk!

Ook wie niet getroffen is door CVS maar interesse heeft in het thema is hier zeker welkom.

Iedereen is hier welkom bij deze oefeningen.Er is helemaal geen voorkennis vereist! Inschrijven per dag is mogelijk!

Kostprijs: 30,00 euro/dag of 80,00 euro/drie dagen

Versterk jezelf met voeding en yoga

Maandag 20, dinsdag 21, woensdag 22 augustus 2018 van 10h tot 16h

Want gezonde voeding is meer dan vetten, eiwitten, vitaminen, mineralen, ezn. en yoga is meer dan ontspanning. Beiden dienen de opbouw van levenskrachten.

We bekijken hoe we kunnen omgaan met voeding en beweging en passen dit praktisch toe via maaltijden en yoga-oefeningen.

Een groter bewustzijn van voeding en yoga geeft versterkende, nieuwe en opbouwende impulsen in de persoonlijke ontwikkeling en algemene gezondheid.

Praktische informatie en inschrijvingen
Dit seminarie wordt georganiseerd door Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw. Meer inlichtingen en inschrijvingen zie: Vormingplus Vlad

Plaats: Vloesberg – Motte, Motte 21, 7880 Vloesberg